Free Micro CANopen Libraries for NXP Microcontrollers

Free Micro CANopen Libraries for NXP Microcontrollers

Embedded Systems Academy (EmSA) and NXP® Semiconductors announce the integration of the free-to-use EmSA Micro CANopen libraries into the NXP MCUXpresso Software Development Kit (SDK) for developing with NXP’s microcontrollers (MCU) and crossovers based on Arm® Cortex®-M.

For more information about the NXP microcontrollers currently supported by EmSA’s free to use CANopen libraries and video tutorials, visit www.em-sa.com/nxp

OS and RTE Profiling for TriCore™ AURIX™

OS and RTE Profiling for TriCore™ AURIX™

Vector and Lauterbach have jointly developed a solution for Vector’s AUTOSAR classic basic software MICROSAR. The main idea is to configure trace hooks in such a way that trace data with timestamps are generated for all task switches, all task state changes, all ISR events, and all Runnable starts/ends.

 

TRACE32 and Python – Improved Python support

TRACE32 and Python

With the improved Python support we want to enhance two main areas:

• The Remote API in Python enables test frame developers to run complex tests via a
TRACE32 backend using a native Python script (see picture to the left).
• The new ability to edit and run Python scripts in TRACE32 gives developers direct
access to features from the Python scripting environment (see picture to the right).

SEGGER releases Floating-Point Library for RISC-V

SEGGER releases Floating-Point Library for RISC-V

SEGGER’s stand-alone Floating-Point Library is now extended by an assembly-optimized variant for RISC-V.

The floating-point library contains the complete set of arithmetic functions, hand coded and fully optimized in assembly language for RISC-V. The complete set of high-level mathematical functions is written in C, and uses advanced algorithms to maximize performance.

All functionality is fully verified, for both single and double precision operations.

The RISC-V variant, like the variant for ARM, is optimized for both high speed and small code size. The balance between size and speed can be configured at library build time. The SEGGER Floating-Point Library for RISC-V is much smaller than equivalent open-source libraries while achieving up to 100 times the performance on some operations.

Addition of support for NXP S32G

Addition of support for NXP S32G

Lauterbach, the world’s leading debug tools provider, is pleased to announce the addition of support for the NXP S32G Vehicle Network Processor family to their TRACE32 debug and trace tools. The S32G family provides hardware security, ASIL D safety and high-performance processing for a range of automotiveapplications.

MISRA C++ ja AUTOSAR C++ yhdistyvät

MISRA C++ ja AUTOSAR C++ yhdistyvät

Kaksi keskeistä turvallisuuden kannalta kriittistä koodausstandardia yhdistyvät, mitä sovelletaan autoteollisuudessa ja enenevästi myös hitaasti liikkuvissa työkoneissa. GrammaTech osallistuu aktiivisesti MISRA-komiteaan ja tekee yhteistyötä näiden standardien yhdistämisessä. Codesonar on Misran hyväksymä staattisen analyysin työväline. Lue lisää

Lue lisää vinkkejä standardien käytöstä

Uudistunut ARM-DS kehitysympäristö

Uudistunut ARM-DS kehitysympäristö

Arm-DS on uusin kehitysalusta (IDE, Compiler / Debugger) kaikille olemassa olevilla Arm-ytimille (Cortex-M, Cortex-A, Cortex-R jne.).
Voit kehittää sovelluksia helposti laajennettavalla Eclipse-pohjaisella graafisella käyttöliittymällä tai vaihtoehtoisesti käyttää Keil MicroVision:ia Cortex-M piireillä. Molemmissa tapauksissa voit hyödyntää samaa CMSIS-pakettihallintaa, tehokasta sertifioitua ARM-kääntäjää, ja ULINK debug-adaptereita edistyneeseen profilointiin.

Lue lisää..

ARM DS

Efore Powernet Oy valitsi Nohaun ohjelmistokumppanikseen

Efore Powernet Oy valitsi Nohaun ohjelmistokumppanikseen

Vaativien teholähteiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut Efore Powernet Oy valitsi Nohaun kehittämään junien sisäisessä viestinnässä käytettävän kommunikaatioprotokollan sulautettuun järjestelmään. Projektin nopea läpivienti oli mahdollista käyttämällä valmista ohjelmistoalustaa ja tehokkaita kehitystyövälineitä. Lue lisää..

Powernet

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!