Nohau Platform: EDGE AI

– Nohau tarjoaa sertifiointivalmiin ohjelmistoalustan ja prosessin mukaiset kehitystyövälineet. Meidän avulla saatte tuotteen nopeammin markkinoille, pienemmällä riskillä ja kustannuksilla. Nohaulla on yli 35 vuoden kokemus vaativista sulautetuista järjestelmistä.

Haasteena koneoppiminen

Koneoppiminen yleistyy monissa kulkuneuvoissa kuten työkoneissa ja laivoissa. Koneoppimisen tehtävänä on tunnistaa erityyppisiä kohteita ja tehdä paikallisesti päätös koneen ohjauksesta kuten kohteiden väistämisestä. Päätöksen pitää usein tapahtua reaaliaikaisesti paikalliseen sensoritietoon perustuen ilman verkkoyhteyden takana olevia palveluita. Ohjauksen pitää toimia turvallisesti, ettei liikkuva kone vahingoita ihmisiä tai muuta ympäristöä. Koneoppimisen lisäksi tarvitaan determinististä sertifioinnin täyttävää ohjausta.

Ratkaisu

Nohau EDGE AI alusta tarjoaa luotettavan ratkaisun, jolla turvatoiminnot ja koneoppiminen voidaan toteuttaa samalle moniydinprosessorille. Lisäksi alusta varmistaa kyberturvallisuuden. Autamme arkkitehtuurin ja prosessin määrittelyssä sopivan turvatason saavuttamiseksi ja toimitamme tarvittavat dokumentaatiot sertifiointia varten. Sovitamme ohjelmistokomponentit ja kehitysprosessin työvälineet valitulle prosessorille. Mukaan kuuluu käyttöönottokoulutus, jolla varmistetaan projektille nopea aloitus.

Edge AI

Esimerkki: autonominen laiva

Nohau EDGE AI alusta mahdollistaa syvän koneoppimisen, joka on paras menetelmä liikkuvan kuvan tunnistuksessa. Kameran lisäksi tietoa kerätään mm. tutkilla, sää- ja inertia-antureilla, joilla muodostetaan konteksti ja tietoisuus ympäristöstä (Situational Awareness, SA). Tekoäly opetetaan tunnistamaan kohteita, jonka jälkeen se pystyy itsenäisesti ohjaamaan laivaa. Tarvittaessa laiva voi pyytää etäohjausta kyberturvallisen yhteyden kautta. Turvatoiminnot toimivat itsenäisesti ja yliajavat muut ohjausvaihtoehdot, mikäli raja-arvot ylittyvät. Alusta täyttää reaaliaikavaatimukset mm. nopeaan moottoriohjaukseen, joita laivan ohjaamisessa tarvitaan. Toimintalohkot ovat toisistaan eristettyjä ja niiden välinen resursointi ja viestintä on hypervisor-teknologian hallinnassa.

Miksi Nohau?

Nohaun vahvuus on sulautetun ohjelmiston, kehitysmenetelmien ja teknologian tuntemus. Käytämme valmiita hyväksyttyjä komponentteja, joilla takaamme nopean projektin läpiviennin ja korkean laadun. Nohaulla ja kumppaneillamme on useita sulautetun ohjelmiston asiantuntijoita toiminnallisen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden alueilta.

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!