Ympäristövastuu

Nohau haluaa edistää hyvinvointia ja tarjota turvallisia työpaikkoa, sekä toimia ympäristövastuullisesti ehkäisemällä tarpeetonta saastuttamista ja säästämällä energiaa ja luonnonvaroja.

Ympäristövastuu käytännössä:

  • Markkinoimalla tuotteita, jotka ovat turvallisia käyttää, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Tuotteet voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai hävittää asianmukaisella tavalla
  • Luonnonvarojen säästäminen tarvikkeiden uudelleenkierrätyksellä, ostamalla kierrätettyjä tarvikkeita ja suosimalla pakkausmateriaaleja sekä muita tarvikkeita, jotka voidaan kierrättää uudelleen
  • Noudattamalla energiansäästösuosituksia ja optimoimalla energiankulutusta
  • Noudattamalla lakeja ja säännöksiä, ja tekemällä yhteistyötä viranomaisten ja organisaatioiden kanssa, jotta ympäristötyömme noudattaa yhteiskuntamme tavoitteita
  • Parantamalla jatkuvasti Nohau-ympäristönhallintajärjestelmää
  • Kaikki työntekijämme pitäytyvät asetetuissa tavoitteissa, joiden toteutumista seurataan vuosittain

Jokaisen työntekijämme odotetaan noudattavan ympäristövastuuta ja ilmoittavan mahdollisista ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspoikkeamista Nohaun johdolle. Näihin puututaan viipymättä.

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!