Skaalautuvaa älykkyyttä EDGEstä pilveen

(sorry pictures are still missing)

Lähiälykkyys – EDGE Intelligence

NOHAUn koneoppimisratkaisut tukevat monipuolisesti AI-sovelluksia ja niiden erityisvaatimuksia kaikkialla, missä niitä tarvitsette. Monissa sovelluksissa suorituskyky-, turvallisuus- ja nopeusvaatimukset edellyttävät, että koneoppiminen suoritetaan paikallisesti ja reaaliajassa.

Nohau EDGE AI

EDGE ratkaisussa päätöksen tehdään reaaliaikaisesti havainnointipaikalla. Tehokkaat grafiikkaprosessorit (GPU) yhdessä koneoppimis- ja syväoppimis- frameworkien kanssa mahdollistavat nopean ja monipuolisen tunnistamisen sekä päätöksenteon reaaliajassa. Usein päätöksen tekoon tarvitaan tietoa useasta sensorijärjestelmistä. Esim. kamerasta tulee kohteen tunnistamiseen tarvittava kuvainformaation, muista sensoreista esim. tarkka etäisyys ja paikkatieto. NOHAUN EDGE ratkaisussa on koneoppimisen lisäksi kapasiteettia tehdä ja yhdistellä päätöksiä muiden sensoritietojen kanssa ja toteuttaa kontrollitoimintoja.

Nohau CLOUD AI

Pilvipohjaiset koneoppimissovellukset suurten datamassojen analysointiin, kun ei tarvita reaaliaikaisuutta, esim. ennakoivaan ylläpitoon ja liiketoiminnan ennustamiseen liittyvät sovellukset. Lisäksi AI sovelluksilla tehostetaan laadunvalvontaa ja kerätään ja analysoidaan tietoa laitteen toiminnasta tuotekehitykselle.

Nohau tarjoaa

Tarjoamme pilot-ympäristön ja koulutusdatan käsittelyn, oikeiden mallien valitsemisen ja kouluttamisen sekä käyttöönoton valitulle ympäristölle.
Asiakas pääsee hyvin nopeasti todentamaan koneoppimissovelluksien sopivuuden liiketoimintaansa. Mallit voidaan ajaa sopivilla EDGE alustoilla kuten sulautetuissa reaaliaikaisissa moduuleissa tai paikallisilla palvelimilla.

Turvallisuus

Nohau toimittamilla tekniikoilla voidaan laitteesta tehdä sekä kyberturvallinen, että tarvittaessa toiminnallisesti turvallinen.

KOULUTUS

Embedded Development & Debugging

Secure Development for Embedded Systems

Next course: 3-5 May
Online course
Register at the latest 2 April

Security

Advanced Security for Embedded Systems

Next course date: 11-12 May 2023
Online course
Register at the latest 10 April

Software Quality & Test

Introduction to Python

Date: 23-25 May 2023
Online Course

TAPAHTUMAT

VECS

23 - 24 May 2023 | Gothenburg

Lisää tapahtumia

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!