Skaalautuvaa älykkyyttä EDGEstä pilveen

(sorry pictures are still missing)

Lähiälykkyys – EDGE Intelligence

NOHAUn koneoppimisratkaisut tukevat monipuolisesti AI-sovelluksia ja niiden erityisvaatimuksia kaikkialla, missä niitä tarvitsette. Monissa sovelluksissa suorituskyky-, turvallisuus- ja nopeusvaatimukset edellyttävät, että koneoppiminen suoritetaan paikallisesti ja reaaliajassa.

Nohau EDGE AI

EDGE ratkaisussa päätöksen tehdään reaaliaikaisesti havainnointipaikalla. Tehokkaat grafiikkaprosessorit (GPU) yhdessä koneoppimis- ja syväoppimis- frameworkien kanssa mahdollistavat nopean ja monipuolisen tunnistamisen sekä päätöksenteon reaaliajassa. Usein päätöksen tekoon tarvitaan tietoa useasta sensorijärjestelmistä. Esim. kamerasta tulee kohteen tunnistamiseen tarvittava kuvainformaation, muista sensoreista esim. tarkka etäisyys ja paikkatieto. NOHAUN EDGE ratkaisussa on koneoppimisen lisäksi kapasiteettia tehdä ja yhdistellä päätöksiä muiden sensoritietojen kanssa ja toteuttaa kontrollitoimintoja.

Nohau CLOUD AI

Pilvipohjaiset koneoppimissovellukset suurten datamassojen analysointiin, kun ei tarvita reaaliaikaisuutta, esim. ennakoivaan ylläpitoon ja liiketoiminnan ennustamiseen liittyvät sovellukset. Lisäksi AI sovelluksilla tehostetaan laadunvalvontaa ja kerätään ja analysoidaan tietoa laitteen toiminnasta tuotekehitykselle.

Nohau tarjoaa

Tarjoamme pilot-ympäristön ja koulutusdatan käsittelyn, oikeiden mallien valitsemisen ja kouluttamisen sekä käyttöönoton valitulle ympäristölle.
Asiakas pääsee hyvin nopeasti todentamaan koneoppimissovelluksien sopivuuden liiketoimintaansa. Mallit voidaan ajaa sopivilla EDGE alustoilla kuten sulautetuissa reaaliaikaisissa moduuleissa tai paikallisilla palvelimilla.

Turvallisuus

Nohau toimittamilla tekniikoilla voidaan laitteesta tehdä sekä kyberturvallinen, että tarvittaessa toiminnallisesti turvallinen.

KOULUTUS

Embedded Development & Debugging

Embedded Linux Essentials

Date: 25-26/10/2023
Place: Online (1,5 days)
Enrol by: 10/10/2023

Functional Safety

Develop Safety Critical Applications – based on IEC 61508

Date: 07-08/12/2023
Place: Online
Enrol by: 27/11/2023

TAPAHTUMAT

We don't have any events scheduled at the moment. To make sure you receive an invitation to all our upcoming events, please sign up to our mailing list…

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!