MISRA C++ ja AUTOSAR C++ yhdistyvät

Kaksi keskeistä turvallisuuden kannalta kriittistä koodausstandardia yhdistyvät, mitä sovelletaan autoteollisuudessa ja enenevästi myös hitaasti liikkuvissa työkoneissa. GrammaTech osallistuu aktiivisesti MISRA-komiteaan ja tekee yhteistyötä näiden standardien yhdistämisessä. Codesonar on Misran hyväksymä staattisen analyysin työväline. Lue lisää

Lue lisää vinkkejä standardien käytöstä

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!